Švelninamos karantino sąlygos sporto įstaigų veiklai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei keičiant ir švelninant karantino sąlygas, gyventojams kyla daug klausimų dėl konkrečių reikalavimų ar rekomendacijų, kaip įgyvendinti vienokią ar kitokią veiklą, nepažeidžiant keliamų reikalavimų. Dabartinio karantino sąlygomis, ypatingai aktualūs sąlygų pakeitimai, dėl sporto įstaigų lankymo ir fizinio lankytojų aptarnavimo.

Gegužės 6 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimas Nr. 451 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. Todėl nuo gegužės 18 d. nebetaikomas draudimas individualioms sporto veikloms, fizinio aktyvumo pratyboms, kai jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas. Tokioje sportinėje veikloje gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus artimuosius ir giminaičius. Taip pat ne didesnių nei 2 asmenų grupių, išskyrus artimuosius ir giminaičius, sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms. Tiek atviroje, tiek uždaroje sporto erdvėje, privalo būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

Daugiau informacijos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1b3384a18f9d11eaa51db668f0092944