Traumų prevencija miesto bendruomenių renginiuose

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina 2021 m. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę „Traumų ir sužalojimų prevencija“. Miesto bendruomenių bei sveikatos stiprinimo renginiuose vykdo pėsčiųjų, dviratininkų ir kt. eismo dalyvių švietėjišką informavimą apie saugų elgesį kelyje, primena apie saugumui skirtų priemonių dėvėjimą, veda pirmosios pagalbos mokymus, dalija atšvaitines priemones.

Atšvaitinių priemonių (liemenių, juostų) dalijimas buvo vykdomas: birželio 16 d. renginyje „Mes už blaivų ir aktyvų Panevėžį“, birželio 22 d. Panevėžio neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės grupės susitikime-diskusijoje „Veiklų bendrakūra sprendžiant bendruomenėse kilusias problemas“, birželio 23 d. Liekupio bendruomenės projektiniame renginyje „Sveikos gyvensenos ugdymas Liekupio bendruomenėje‘‘, birželio 28 d. Globos centro prevenciniame renginyje prie Ekrano marių.

Išsamesnė informacija apie renginius viešinama https://www.facebook.com/paneveziomvsb