Vaikų fizinis pajėgumas 2016 metais

Apibendrinus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) sukauptus Vaiko sveikatos pažymėjimo (statistinės apskaitos forma Nr. 027-1/a) duomenis apie 7–17 m. amžiaus mokinių fizinio aktyvumo rodiklius, fizinio ugdymo grupes bei rizikas susijusias su fiziniu neaktyvumu 2016 metais, nustatyta, kad 95 proc. vaikų galėjo dalyvauti mokykloje vykdomoje veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą, be jokių apribojimų. Didžioji dauguma (89 proc.) mokinių 2016 m. mankštinosi pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje (fizinio ugdymo grupei priklauso visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų mokiniai). Vyresnių vaikų (15–17 m. amžiaus) grupėje 33 proc. mergaičių ir 21 proc. berniukų buvo atleisti nuo kūno kultūros pamokų. O parengiamojoje fizinio ugdymo grupėje mankštinosi didesnė dalis 15–17 m. amžiaus mergaičių (31 proc.) ir 17 proc. berniukų.

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja vaikams ir paaugliams kasdien būti aktyviems bent 60 minučių, fizinė veikla turėtų būti vidutinio intensyvumo ir bent 3 kartus per savaitę įtraukta fizinė veikla stiprinanti kaulus bei raumenis (PSO, 2010, prieiga per internetą: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/).

Daugiau informacijos apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą galima rasti portale http://vssis.hi.lt/.

Higienos instituto informacija