Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste 08.4.2-ESFA-R-630-51-0004“ įgyvendinimui.
Projekto įgyvendinimui skirta 216 tūkst. Eur ES investicijų, Panevėžio miesto savivaldybės dalis sudaro dar 17 tūkst. Eur. Bendra projekto vertė daugiau nei 234 tūkst. Eur.
Projekto įgyvendinimo metu siekiama skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, vykdyti veiklas, susijusias su sveikatos raštingumo didinimu.
Projekto tikslas – padidinti Panevėžio miesto savivaldybės vaikų (iki 18 metų) ir senjorų (vyresnio amžiaus asmenų) sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti sveikos gyvensenos įpročius.
Projekto uždavinys – sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, skatinti sveiką senėjimą.
Projekto tikslinė grupė – vaikai iki 18 metų ir vyresnio amžiaus asmenys (senjorai).
Projekto metu bus vykdomos tokios veiklos: fizinio aktyvumo įgūdžių lavinimo seminarai, sveikatinimo stovyklos vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms, pirmosios pagalbos teikimo seminarai, filmų apie sveikatą peržiūros bei diskusijos, protmūšių vaikams organizavimas, internetinių sveikatinimo seminarų organizavimas ir kt. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Panevėžio mieste vykdyti veiklas, kuriomis bus didinamas vaikų ir senyvo amžiaus žmonių sveikatos raštingumas, akcentuojama sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, bet kokiame amžiuje, svarba.
Projektas pasirašytas 2018 m. birželio mėn. Projektas planuojamas vykdyti iki 2022 m. birželio mėn.

2019 m. įgyvendinta programa:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa“ (tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2016 m. gegužės 13 d. Nr. V-615).

2019 m. vykdomos konsultacijos:

1. Pagalba norintiems mesti rūkyti.
2. Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
3. Informacinė pagalba asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio ir tokių asmenų artimiesiems.

2019 m. įgyvendinti projektai:

1. „Judėsi – laimėsi“.
2. „Judrioji savaitė Panevėžyje“.
3. „Mes už blaivų ir aktyvų Panevėžį!“.
4. „Pirmoji pagalba visiems“.
5. „Švarių rankų jėga“.
6. „Psichotropinių medžiagų įtaka lytiškumui“.
7. „Stiprus ir sveikas emociškai“.
8. „Sveikatos stiprinimo ruduo Panevėžyje“.
9. „Sveikos gyvensenos ambasadoriai“.

2018 m. įgyvendinta programa:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa“ (tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2016 m. gegužės 13 d. Nr. V-615).

2018 m. įgyvendinti užsiėmimų ciklai:

1. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams“.
2. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio moterų pataisos namų dirbantiesiems ir nuteistosioms“.
3. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse / įstaigose / organizacijose“.
4. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto gyventojams“.
5. „Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

2018 m. vykdytos konsultacijos:

1. Pagalba norintiems mesti rūkyti.
2. Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
3. Informacinė pagalba asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio ir tokių asmenų artimiesiems.

2018 m. įgyvendinti projektai:

1. „Judėsi – laimėsi“.
2. „Judrioji savaitė Panevėžyje“.
3. „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“.

2017 m. įgyvendinta programa:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa“ (tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2016 m. gegužės 13 d. Nr. V-615).

2017 m. įgyvendinti užsiėmimų ciklai:

1. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams“.
2. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio moterų pataisos namų dirbantiesiems ir nuteistosioms“.
3. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse / įstaigose / organizacijose“.
4. „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio nevyriausybinėse organizacijose“.
5. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto bendruomenėse“.
6. „Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

2017 m. vykdytos konsultacijos:

1. Pagalba norintiems mesti rūkyti.
2. Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
3. Informacinė pagalba asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio ir tokių asmenų artimiesiems.

2017 m. įgyvendinti projektai:

1. „Šeimos šventė“.
2. Pėsčiųjų žygis „Pėsčiomis be tabako“.
3. „Judrioji savaitė Panevėžyje“.
4. „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“.

2016 m. įgyvendinta programa:

1.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa“ (tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2016 m. gegužės 13 d. Nr. V-615).

2016 m. įgyvendinti užsiėmimų ciklai:

1. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams“.
2. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio moterų pataisos namų dirbantiesiems ir nuteistosioms“.
3. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse / įstaigose / organizacijose“.
4. „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio nevyriausybinėse organizacijose“.
5. „Odontologinės sveikatos stiprinimas ir odontologinių ligų prevencija“.
6. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto bendruomenėse“.
7. „Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmonių sveikos gyvensenos skatinimas“.
8. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms“.

2016 m. vykdytos konsultacijos:

1. Pagalba norintiems mesti rūkyti.
2. Sveikos gyvensenos konsultacijos asmens ir visuomenės sveikatos įstaigose.
3. Informacinė pagalba asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio ir tokių asmenų artimiesiems.

2016 m. įgyvendinti projektai:

1. „Sveikatingumo šeštadieniai“.
2. „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“.
3. „Protas – pažinti, valia – pasirinkti“.

2015 m. įgyvendinta programa:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa“.

2015 m. įgyvendintos programos:

1. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams“.
2.  „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse“.
3. Panevėžio miesto besilaukiančiųjų, tėvų / globėjų, auginančių vaikus, sveikatos stiprinimo programa.
4.  „Sveikatos stiprinimas Panevėžio moterų pataisos namų dirbantiesiems ir nuteistosioms“.
5. „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio nevyriausybinėms organizacijoms“.
6. Visuomenės informavimo apie oro taršos poveikį sveikatai programa.
7. Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmonių sveikos gyvensenos skatinimo programa.
8. Panevėžio miesto gyventojų priklausomybės nuo tabako mažinimo programa.
9. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa.
10. Asmens ir visuomenės sveikatos integracijos programa.
11. Mokyklinio 12-15 metų amžiaus vaikų emocinės sveikatos stiprinimo programa.
12. Odontologinės sveikatos stiprinimas ir odontologinių ligų prevencijos programa.

2015 m. įgyvendinti projektai: 

1. „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“.
2. „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose – gerosios patirties perdavimas“ (kaip partneriai).

2014 m. įgyvendinti projektai:

1. „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“.

2014 m. įgyvendintos programos: 

1. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse“.
2. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams“.
3. 
Panevėžio gyventojų psichikos sveikatos stiprinimo programa.
4. „Odontologinės sveikatos stiprinimas ir odontologinių ligų prevencija Panevėžio miesto gimnazijose“.

2012 m. įgyvendinti projektai:
1. „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“.
2. „Išsaugokime akių šviesą“.
3. „Mokinių netaisyklingos laikysenos ypatumai“.
4. „Švarios rankos padės išlikti sveikiems“.

2011 metais įgyvendinti projektai:
1. ,,Sveiki dantys – spindinti šypsena‘‘ (tęstinis).
2. ,,Infekcinės ligos – klastingumo negalima paneigti‘‘ (tęstinis).
3. „Nutukimas – išgydoma liga“.
4. „Sveika ir saugi aplinka be traumų“.

2010 metais įgyvendinti projektai:
1. ,,Sveiki dantys – spindinti šypsena‘‘ (tęstinis).
2. ,,Infekcinės ligos – klastingumo negalima paneigti‘‘.
3. ,,Psichinė sveikta – sveikatos dalis, kurią reikia tausoti‘‘.
4. ,,Sveikos akys – mūsų šviesus rytojus‘‘.

Dalyvauta įgyvendinant šešis projektus (3 – sveikatos sauga ir stiprinimas; 2 – alkoholio ir rūkymo žala; 1 – asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų profilaktika).