Žaliųjų atliekų tvarkymas karantino metu

Pasitinkant vasarą gyventojams tampa vis aktualiau, kaip tvarkyti žaliąsias atliekas karantino laikotarpiu. Tai ypač domina savo kiemus, sodus ir daržus pradėjusius tvarkyti gyventojus.

Žaliąsias atliekas – šakas, lapus, žolę, daržo atliekas – specialistai visų pirma siūlo individualiai kompostuoti, laikantis nustatytų biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų.Šiam tikslui sklype reikėtų parinkti nuošalesnę vietą, bent 2–3 metrų atstumu nuo gretimo sklypo ribos, atsižvelgus į vyraujančią vėjo kryptį. Jeigu gyventojai neturi galimybės žaliųjų atliekų individualiai kompostuoti, jas ir karantino laikotarpiu gali pristatyti į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles, tačiau šiomis aikštelėmis rekomenduojama naudotis tik esant būtinybei ir surinktas ar sugrėbtas atliekas saugiai palaikyti, kol šalyje baigsis ekstremali padėtis.

Kai nėra galimybių žaliųjų atliekų kompostuoti ar kitaip panaudoti, jas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų ir kai toks deginimas neprieštarauja vietos savivaldybės patvirtintoms tvarkymo ir švaros taisyklėms. Jų deginimas turi būti nuolat stebimas, o jį užbaigus smilkstančią ugniavietę privalu užgesinti vandeniu, smėliu ir pan.

Draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, kurios yra arčiau kaip 50 m nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą nustatytose vietose). Taip pat draudžiama deginti nenupjautus, nesugrėbtus ar kitaip nesurinktus augalus ar jų dalis.

Daugiau informacijos:

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/zaliuju-atlieku-tvarkymas-karantino-metu