Peržiūrėti įrašą

Radiacinės saugos centras: radioaktyviomis medžiagomis užteršto metalų laužo neaptikta

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, aktyviai veikia antrinių žaliavų perdirbimo įmonės, superkančios ar perdirbančios metalų laužą. Pasitaiko atvejų, kai į metalų laužą patenka radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų įrenginių detalių, naftotiekių, dujotiekių ar vandentiekių vamzdžių, kuriuose per ilgą laiką susikaupė nuosėdų su gamtinės kilmės radionuklidais, tačiau didžiausią grėsmę žmonėms ir aplinkai kelia į metalų laužą patekę prietaisai su uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais. Nors …

Peržiūrėti įrašą

Pasaulinę aplinkos ir sveikatos dieną dėmesys veiksniams įtakojantiems aplinką ir žmogaus sveikatą

Rugsėjo 26-ąją minime Pasaulinę aplinkos ir sveikatos dieną. Šios dienos minėjimo iniciatoriai – Tarptautinės aplinkos ir sveikatos federacijos (IFEH) specialistai, kurie 2011 m. rugsėjo 26 d. Indonezijoje įvardijo aplinkos veiksnius, darančius įtaką žmogaus sveikatai. Tai yra fizikiniai (triukšmas, vibracija, mikroklimatas, elektromagnetinė spinduliuotė), cheminiai ir biologiniai veiksniai. Dienos minėjimo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šiuos veiksnius, turinčius įtakos aplinkai ir …

Peržiūrėti įrašą

Kad vasarą iš „nosies nelytų“: oro kondicionieriai

Vis dažniau tūlo lietuvio namuose ar automobilyje galime išvysti oro kondicionierių, kuris visu smagumu ūžia vos temperatūra lauke šokteli aukščiau 25 °C šilumos. Ko gero, retai susimąstome, kad bėgdami nuo karščio galime susirgti peršalimo ligomis. Didžiausia oro kondicionierių naudotojų daroma klaida – per didelis kontrastas tarp lauko ir patalpos oro temperatūrų. Idealiausia, kad temperatūra lauke ir viduje skirtųsi 6–8 laipsniais, …

Peržiūrėti įrašą

Informacija apie miesto maudyklų būklę

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“, Kultūros ir poilsio parke vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, todėl maudytis galima.   Žarniniai enterokokai yra laikomi normalia virškinimo trakto mikroflora, tačiau maudantis bakterijomis užterštuose vandens telkiniuose gali sukelti žaizdų, šlapimo ar …

Peržiūrėti įrašą

Maudymosi sezonas prasideda

Birželio 1 d. Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 d. Maudyklų vandens tyrimai atliekami dar neprasidėjus maudymosi sezonui (gegužės 31 d.) ir reguliariai, kas dvi savaites kartojami (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais, iki rugsėjo 6 d.). Nustačius, kad vanduo neatitinka higienos normos reikalavimų, bus atliekami papildomi tyrimai.       Maudyklų vandens tyrimai bus atliekami Nevėžio upėje ties „Ekrano“ gamykla, …

Peržiūrėti įrašą

Tvarkydami aplinką neterškime oro

Pavasaris – švaros laikotarpis, kai tvarkome namus ir teritorijas prie jų, sodus, sodybas. Tačiau yra gyventojų, kurie per žiemą susikaupusių šiukšlių, nereikalingų daiktų, net padangų atsikrato degindami juos tiesiog laužuose. Taip besielgiantieji turėtų neužmiršti, kad ypač pavojinga deginti cheminėmis medžiagomis apdirbtą medieną (dažytą, impregnuotą), baldų atliekas, padangas, senus drabužius, batus, medžio drožlių plokštes, įvairaus plastiko atliekas, pakuotes, popierių, kartoną, įvairiomis …

Peržiūrėti įrašą

Oro kokybė

Informuojame, kad Panevėžio mieste kietųjų dalelių ir azoto dioksido koncentracijos aplinkos ore viršijo nustatytas ribines vertes. Smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija aplinkos ore taip pat ženkliai padidėjo iki pavojingo sveikatai lygio. Vasario 23-25 d. vyraus nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Aukštos koncentracijos (KD10; KD2,5; NO2) išsilaikys kelias dienas. Labai didelė tikimybė, kad kietųjų dalelių KD10 24 val. ribinė …

Peržiūrėti įrašą

Oro kokybė

Informuojame, kad: vasario 22-23 d. vyraus nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Visoje šalies teritorijoje teršalų koncentracijos nuosekliai didėja nuo sekmadienio (vasario 21 d.) dėl taršios oro masės pernašos iš pietų. Aukštos koncentracijos (pvz., KD2,5; NO2) gali išsilaikyti kelias šios savaitės dienas. Didelė tikimybė, kad kietųjų dalelių KD10 24 val. ribinė vertė miestuose bus viršyta (aukštos koncentracijos bus pasiektos …